Formularz odstąpienia od umowy

…………………………………………                                                 …………………., dn. ……..

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

OUI BEAUTY, Partyzantów 28/3
65-001 Zielona Góra , Polska
NIP 9291811416

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu  ……………………………………………

 

 

 

…………………………

podpis konsumenta